Ambassador Ahmet Demirok’s Statement Regarding The Agreement Of Visa Exemption

Doha Büyükelçiliği 30.05.2016

Ambassador Ahmet Demirok’s statement regarding "Agreement Between the Goverment of the Republic of Turkey and the Government of the State of Qatar on Mutual Visa Exemption for Ordinary Passport Holders" has been published in “Al Watan” and "Al Sharq" daily newspapers today.

"Yara Abu Shaar

Al Watan gazetesi

30 Mayıs 2016

“Katar ve Türkiye Arasındaki Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması yürürlüğe girmiştir

T.C Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti arasında imzalanan Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin karşılıklı vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma’nın 28 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Demirok Al Watan gazetesine yaptığı açıklamada, bu adımın iki ülke arasındaki karşılıklı güveni ve ilişkilerin düzeyini göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının, iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 Aralık ayında Katar’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalardan biri olduğunu söyledi.

Demirok, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi toplantısında eğitim, çevre, denizcilik, enerji, bilim ve teknoloji gibi alanlarda anlaşmaların imzalandığını belirtti.

Demirok açıklamasında, bu adımın, Türkiye’yi ziyaret eden Katar vatandaşı sayısının artmasına yol açacağını düşündüğünü ve bu sayının geçen yıl 40 bine ulaştığını ilave etti.

Bu anlaşma çerçevesinde Demirok şunları belirtti:

Her bir Taraf Devletin, geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, ilk giriş tarihinden itibarenher yüz seksen (180) günlük süre içerisinde doksan (90) günü aşmayan bir süre için,diğer Taraf Devletinin ülkesine girmek için vize alma yükümlülüğünden muaftır;

Her iki Taraf Devletin vatandaşlarının geçerli seyahat belgesinin geçerlilik süresi diğerTaraf Devletin ülkesine girişinden itibaren en az altı (6) ay olacaktır;

Bu Anlaşma uyarınca vize muafiyeti Taraf Devletlerin vatandaşlarına herhangi bir çalışma hakkı vermemektedir;

Her bir Taraf Devletinülkesinde çalışma, öğrenim, araştırma, eğitim, aile birleşimi ve/veya uzun dönemli ikamet konularını düzenleyen uygun meşruhatlı vizeler Akit Tarafların ulusal mevzuatına tabidir.”

"Al Sharq gazetesi

30 Mayıs 2016

Türkiye ve Katar arasında karşılıklı vize muafiyeti

T.C Doha Büyükelçiliği,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ileKatar DevletiHükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın 28 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olduğunu dün Büyükelçilik resmi facebook sayfasında yayınlamıştır.

Bu çerçevede,

Anlaşma her iki Taraf Devletin geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları için uygulanacaktır,

Her bir Taraf Devletin, geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için,diğer Taraf Devletinin ülkesine girmek için vize alma yükümlülüğünden muaftır,

Her iki Taraf Devletin vatandaşlarının geçerli seyahat belgesinin geçerlilik süresi diğerTaraf Devletin ülkesine girişinden itibaren en az altı (6) ay olacaktır,

Bu anlaşma uyarınca vize muafiyeti Taraf Devletlerin vatandaşlarına herhangi bir çalışma hakkı vermemektedir,

Her bir Taraf Devletinülkesinde çalışma, öğrenim, araştırma, eğitim, aile birleşimi ve/veya uzun dönemli ikamet konularını düzenleyen uygun meşruhatlı vizeler Akit Tarafların ulusal mevzuatına tabidir.

T.C Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son dönemde Katar turistlerini cezbettiğini belirterek Türkiye’yi yıllık 300 bin Katar vatandaşı ziyaret ettiğini ve iki ülke arasındaki vize muafiyetinin bu turist sayısının artmasına yol açacağını söyledi.

Demirok açıklamasında, Türkiye ve Katar ilişkilerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu, bunun da iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesine yol açtığını söyledi. Bu bağlamda, Türkiye’nin, Katarlı yatırımcılar için birçok kolaylıklar sağladığını, bu adımın, iki ülke arasındaki yatırımların artmasını hedeflediğini ve Türk tarafının Katarlı iş adamlarıyla ilişkilerini güçlendirme isteğinde olduğunu vurguladı.

Demirok, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler, coğrafi yakınlık, örf ve adetlerdeki benzerlik bakımından Türkiye’nin, Katarlı iş adamları için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Katar ile Türkiye Arasındaki Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayında Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi toplantısında imzalanmıştı."


Related Documents

Al Watan.png

AL Sharq.png

Atatürk

Sunday - Thursday

08:00 - 15:00

Consular Services 08:00 - 12:00

Attestation Services 08:00 - 09:00

12/18/2020 8/18/2020 Katar National Day